PROPOZYCJA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA PODRÓŻY

Ubezpieczenie możesz wykupić w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przez szkołę. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA POLISY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!  

Z ubezpieczenia SIGNAL IDUNA możesz skorzystać w przypadku rezygnacji z podróży lub jej przerwania z jednego z 31 powodów. Wśród nich są m.in. nagłe zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

Upewnij się, że Szkoła przekazała ci dane wymagane do wykupienia polisy: DATA ZAWARCIA UMOWY, DATA WYJAZDU I POWROTU, DOKŁADNA CENA. ZACZYNAMY