Aktualizujemy na bieżąco bazę danych szkół zainteresowanych połączeniem z inną mniejszą grupą, tymi samymi trasami i podobnymi terminami wycieczek. Przyjmujemy należność w całkowicie nieoprocentowanych ratach.

Aktualnie nie ma żadnych ofert.