Przetwarzamy Twoje Dane

Biuro Turystyki Szkolnej Provence z siedzibą w Opolu ul. Siewna 7 przetwarza informacje pozyskane od Klientów, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych (dalej: Administrator) jest Biuro Turystyki Szkolnej PROVENCE z siedzibą w Opolu ul. Siewna 7  , NIP: 754106-60-08, REGON: 532413109. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 45-234 Opole ul. Siewna 7 lub email: biuro@provence.pl oraz telefonicznie pod numerem: 602 275 300.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegaj ą na oferowaniu Klientom swoich usług oraz na realizacji świadczeń wynikających z zawieranych z Klientami umów dotyczących organizacji imprez turystycznych.
W przypadku organizacji imprezy turystycznej, przetwarzanie danych jest niezbędne do zapewnienia świadczeń wynikających z zawartej umowy (ubezpieczenie, noclegi, przeprawy promowe, wystawienie faktury za imprezę turystyczną).

4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenia Klientom/ Uczestnikom imprezy, niezbędnych informacji dotyczących realizowanych imprez – wysyłka własnej oferty oraz niezbędna korespondencja dotycząca realizowanej imprezy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w kraju, na terenie UE i w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące/ kontrahenci Administratora – współpraca dotyczy realizacji konkretnych imprez turystycznych:
a/ towarzystwo ubezpieczeniowe (SIGNAL IDUNA Polska TU SA) – listy z danymi osobowymi Uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), niezbędne do ubezpieczenia na czas wyjazdu
b/ hotele, w których zakwaterowana jest grupa – listy Uczestników do kwaterunku (imię i nazwisko, data urodzenia, nr dowodu/ paszportu)
c/ armator promowy – listy Uczestników do list promowych i biletów (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia)
d/ firma księgowa obsługująca Administratora (na podstawie zawartej umowy) – dane z faktur za imprezę turystyczną
e/ piloci wycieczek (zatrudnieni przez Administratora do prowadzenia danej imprezy turystycznej) – listy Uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) – niezbędne do realizacji imprezy, zapewnienia ewentualnej pomocy lekarskiej lub innej.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@provence.pl; – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Siewna 7, 45-234 Opole

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

pozdrawiamy

Biuro Turystyki Szkolnej Provence